5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก

world-environment-day-cover

จากที่พวกเราได้สังเกตเห็น หรือติดตามจากข่าวสารต่างๆ กันแล้วว่า โลกของเราในตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ฤดูกาลที่ผิดเพี้ยน มลพิษทางอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในหลายด้าน
ทำให้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

วันสิ่งแวดล้อมโลกเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก รวมไปถึงวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร ด้านพลังงาน หรือแม้แต่อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

อาจด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราๆ นี่เอง เป็นสาเหตุหลักที่เป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงต้องร่วมมือกัน เริ่มต้นจากปรับความคิดของตัวเราเอง ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของสิ่งเหล่านี้
#fahfahsworld

Leave a Reply