TERM AND CONDITIONS

เงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ fahfahsworld.com โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

เกี่ยวกับ Fahfahsworld

fahfahsworld.com เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.) มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 807/42 หมู่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 12130

คำนิยาม
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahsworld.com
“ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahsworld.com
“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahsworld.com
“สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า
“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.)
“คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ การจัดวาง ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ ตราสินค้า กราฟิก วิดีโอคลิป คลิปเสียง ไอคอน โปรแกรม และองค์ประกอบอื่น ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือเก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือชื่อทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน

เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ มีความแม่นยำมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือปราศจากไวรัส หรือสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เราไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ fahfahsworld.com

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า
การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสินค้าถูกชำระเงินและจัดส่งเรียบร้อย สินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้าและลูกค้าคนอื่นสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่หมดไปแล้ว ถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ดำเนินการไปแล้ว

โปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้าผ่านทาง fahfahsworld@gmail.com หรือ Line: @fahfahs เพื่อร้องขอทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) คุณจะสามารถขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ หากสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากทางเราเท่านั้นเมื่อได้รับพัสดุ
2) กรณีสินค้าชำรุดจากทางเราหรือการขนส่ง หรือได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ สามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ line: @fahfahs ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
3) กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะเปิดกล่องสินค้า ให้เห็นสภาพกล่องพัสดุ และสินค้าที่ชัดเจน
4) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีคลิปวิดีโอมาแสดง **

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนจะยังคงเหลือตลอดเวลา

ในกรณีที่สินค้าหมด คุณสามารถเลือกได้ 2 ทาง

1) ส่งสินค้าคืนมาที่เราและเราจะคืนเงินค่าสินค้า รวมถึงค่าส่งคืนให้เมื่อสินค้าที่คุณส่งคืนมาถึงเราแล้วเท่านั้น
2) ทำการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมของคุณ ถ้าหากสินค้าใหม่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเดิมของคุณ คุณสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้

เราสามารถยอมรับในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีสินค้าต้องไม่ถูกใช้งาน มีสภาพคงเดิมรวมถึงป้ายราคาที่สมบูรณ์ และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใด ๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน

เราจะบริการค่าจัดส่งสินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้วให้กับคุณ

ราคาและโปรโมชัน
ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านออนไลน์ของดร่วมรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายของร้านค้าปกติ และร้านค้าปกติของดร่วมรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายของร้านออนไลน์ ด้วยสาเหตุนี้ คุณอาจเจอสินค้าบางรายการที่ราคาต่างกันระหว่างร้านค้าปกติกับร้านออนไลน์

สำหรับบัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ บัตรสมาชิก และคะแนนสะสม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณี หากมีการพบเจอความผิดปกติภายหลัง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในทุกกรณี และถือให้เอกสารปลอมแปลงดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชันได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข รหัสโปรโมชัน, รหัสส่วนลด และรหัสเงินสด อาจแตกต่างกันไปสำหรับการโปรโมชันแต่ละครั้งโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะชำระเงิน

การชำระเงิน
เรายินดีรับการชำระเงินบนเว็บไซต์ ผ่านช่องทางดังนี้
– มาสเตอร์การ์ด MasterCard
– วีซ่า Visa
– โอนชำระ ผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) / ATM
เราไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการในทุกการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารและบัตรเครดิตของคุณอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมบริการ เราไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตรของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณ

เราไม่มีบริการการจ่ายเงินปลายทาง

การจัดส่ง
กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า

*หากสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่กรอกมาไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ และหากสินค้าถูกตีกลับมาทางเราแล้วคุณต้องการให้ส่งสินค้าใหม่ จะต้องชำระค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมในครั้งต่อไป (ตามอัตราค่าบริการของเรา)

เราจะจัดส่งสินค้าทุก ๆ วัน จันทร์ พุธ และศุกร์ของทุกสัปดาห์ โดย Flash Express หรือ Kerry Express หรือ Thailand Post (ไปรษณีย์ไทย) แบบ EMS คุณอาจได้รับสินค้าก่อนเวลา หรืออาจล่าช้ากว่ากำหนด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับสินค้าหลังจากวันที่กำหนดเกิน 7 วัน กรุณาแจ้งให้เราทราบทาง Line: @fahfahs เราจะทำการติดตามแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด

ยกเว้นกรณีสินค้า Pre-Order จะจัดส่งให้ภายใน 10-15 วัน

บัญชีของคุณ
ในการส่งคำสั่งซื้อหรือใช้บริการใดบนเว็บไซต์ คุณจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องอัปเดตข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่ท่านให้ไว้ โดยใช้ส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องในเว็บไซต์นี้ fahfahsworld.com

หากคุณใช้บริการเว็บไซต์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว