PRIVACY POLICY

We realize user privacy and the security of our website, there’s an explanation about the privacy policy of fahfahsworld.com and Fahfahsworld Application we will consider you will accept and allow to reveal your private information to us. We reserve the right to change the conditions without notice.

Privacy data collecting

For your better shopping experience, we need to collect your data for 365 days or 1 year. Our website has a Secure Sockets Layer (SSL). Users can trust that our payment system will be safe and collect. Including important information such as credit card information and private information. Your information will be kept secretly, other people can not reach your information without permission.

Users provided data

  • Information on user registration on fahfahsworld.com and Fahfahsworld Application when users submit registration forms such as name, sure name, address, phone, e-mail, images, and other related information.
  • Information comes from contacting via some channels such as chat, phone calls. If users send private information to us for any reason, we may collect the information for contacting back to users and follow users’ requests.

Automatically collecting data

  • Browser information when users on fahfahsworold.com, we will collect data such as Mobile Device IDs, software version, and the webpage that users using.
  • Cookies, we will collect some website usage information such as “cookies” that will be used for collecting website usage data. Cookies will be expired or automatically deleted when users close the website window. If users set some setting, cookies will be expired within 14 days
  • User location, we collect location data to analyze to optimize new features in the future.

Use and Disclosure of Privacy Information

The privacy information that we get from users, we will use for development and support our service such as step to order, order confirmation email, address for shipping, and sending a suit promotions to you.

Fahfahsworld.com and Fahfahsworld Application will connect other websites that are not in our control. We will not be able to respond to your privacy security that you provide when you visiting the other websites we suggest you read the third party’s privacy policy you visit.

In some case, we may let persons or organizations reach user information and for following the duty of some agencies. By the way, agencies need to get your allow first.

 

If you have other question or would like to get helps, please contact

F. F. K. Group Co., Ltd.
5/30 Rangsit-Nakornnayok 34/1 Prachatipat Thanyaburi Pathum Thani 12130

 

เราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา จึงได้มีการชี้แจงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ fahfahsworld.com และ Fahfahsworld Application การใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะถือว่าคุณยินยอมหรืออนุญาตที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บที่ดี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นเวลา 365 วัน หรือ 1 ปี สำหรับการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า เราจะนำข้อมูลที่คุณกรอกเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ไปสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ และข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากคุณจะถูกใช้เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ของเรามีการใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการชำระเงินและการปรับเปลีย่นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ ได้แก่

  • ข้อมูลการเปิดบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ fahfahsworld.com และ Fahfahsworld Application เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ E-mail รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ใช้งานมีการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือโต้ตอบผ่านโทรศัพท์ หากผู้ใช้งานส่งข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลมูลส่วนบุคคลเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้งานและปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อในข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งานที่ให้ไว้

ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติ

  • ข้อมูลจากบราวเซอร์เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการบน fahfahsworld.com และ Fahfahsworld Application อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น Mobile Device IDs เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบต่างๆ และหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ
  • คุ้กกี้ (Cookies) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และประวัติการเข้าชมสินค้า ซึ่งจะเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุหรือถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ หากผู้ใช้งานเลือกตั้งจดจำค่าไว้ คุ้กกี้จะหมดอายุตามระยะเวลาที่เลือก หรือมีอายุ 14 วัน
  • Location ของผู้ใช้งาน เรามีการเก็บข้อมูล Location ผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณ เราจะใช้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการใช้บริการ เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ การจัดส่งอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ

เว็บไซต์ fahfahworld.com และ Fahfahsworld Application อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อ การป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆที่คุณให้ในขณะที่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว และยอมรับความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับ เนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

ในบางกรณีเราอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการแจ้งปัญหา โปรดติดต่อเราได้ที่

บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด
5/30 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Email: fahfahsworld@gmail.com