Story Telling มีความสำคัญอย่างไร

การเล่าเรื่อง story telling

Storytelling หรือการเล่าเรื่อง เป็นอเทคนิคการนำเสนอข้อมูล เนื้อหา หรือประสบการณ์ในรูปแบบของเรื่องเล่า ซึ่งมีความสำคัญต่อคอนเทนต์ในหลายแง่มุม

Story Telling มีความสำคัญอย่างไร

  1. ดึงดูดความสนใจ และสร้างภาพจำ:การมีเรื่องราวสามารถดึงดูดความสนใจ และสร้างการจดจำได้ดีกว่าเนื้อหาที่นำเสนอแบบตรงไปตรงมา การใช้ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และพล็อตเรื่อง ช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหา เกิดอารมณ์ความรู้สึก และจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น
  2. สื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การใช้ตัวอย่าง การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหา โดยไม่ต้องอ่านคำอธิบายที่ยาวเกินไป ช่วยสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายต่อความเข้าใจ
  3. สร้างแรงจูงใจ การเล่าเรื่อง สามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการกระทำ เช่น ซื้อสินค้า บริจาคเงิน สมัครสมาชิก หรือบอกต่อ โดยการเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือกระตุ้นอารมณ์
  4. การตระหนักรู้ และเข้าใจความหมาย Storytelling สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการเล่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าเรา เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความจริงใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  5. สร้างความความเป็นเอกลัษณ์ : การเล่าเรื่องราวที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยม สามารถช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับเราได้

ตัวอย่างการใช้ Storytelling ในการสร้างผลงานของ Disney:

ดิสนีย์ ใช้การเล่าเรื่องที่ผสมผสานตัวละครที่น่าจดจำ เรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจและภาพที่สวยงาม มีอารมณ์ขัน และการใช้ดนตรีประกอบการเล่าให้เราสามารถเข้าถึง อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวละครและเนื้อเรื่องได้ ด้วยวิธีเหล่านี้ทำให้ดิสนีย์ประสบความสำเร็จ และสร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมสมัยใหม่

mickey mouse

การออกแบบตัวละครของ Steamboat Willie (1928) มีการออกแบบลายเส้นเรียบๆ และรูปทรงที่ชัดเจน
Mickey Mouse มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ศีรษะโต หูโต กางเกงขาสั้น และถุงมือสีขาว
Minnie Mouse มีรูปร่างที่คล้ายกับ Mickey แต่ใส่กระโปรง รองเท้าส้นสูง
Pete มีรูปร่างที่สูงใหญ่ มีลักษณะตัวที่เป็นวงกลมใหญ่กว่า Mickey และ Minnie ปละมีสีหน้าที่ดุดัน

การเล่าเรื่องโดยใช้ดนตรีและแสงเงาของภาพสามารถสื่อถึงความรู้สึกต่างๆแก่ผู้รับชมได้ ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง Steamboat Willie เป็นเพลงแจ๊ส (Jazz music) โดยดนตรีแจ๊สเสริมให้การสร้างบรรยากาศของภาพยนตร์มีความสนุกสนาน และสื่อความหมายด้านอารมณ์ของตัวละคร Mickey Mouse ตามลักษณะของดนตรีแจ๊สที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้การใช้แสงและเงาในอนิเมชันพร้อมกับดนตรี สามารถสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้ โดยแสงและเงาเพิ่มความสมจริงแก่ผลงาน สร้างบรรยากาศสื่อให้เห็นความรู้สึกของตัวละครแก่ผู้รับชม

mickey mouse

เมื่อ Mickey Mouse ได้บังคับพังงาเรือ (ส่วนที่บังคับเรือ) จะอยู่ภายในห้องเล็กๆที่ดูแคบกว่าส่วนอื่นภายในเรือห้องอื่น การใช้หลักของเงาที่เข้มขึ้นสื่อถีงความลึกความตื้น ความแคบของพื้นที่ ต่อมาเมื่อMickey หันไปเล่นดนตรี ภายในยริเวณที่กว้างขึ้น ดนตรีจะมีจังวหวะเร็วขึ้นและสนุกสนาน ภาพโดยรวมมีความสดใสจากการเคลื่อนไหวสนุกๆ จากนั้นเมื่อ Mickey Mouse ถูกกัปตัน Pete จับได้ระหว่างทำงาน จึงถูกกัปตันตำหนิ ดนตรีจะมีความตึงเครียดและตื่นเต้น

กล่าวคือ Storytelling เป็นเทคนิคการนำเสนอการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถดึงดูดความสนใจ และส่งสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ระหว่างเนื้อหาที่ต้องการสื่อและผู้รับชม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้รับชมรู้จักตัวเรามากขึ้น