แจกโค้ดสี Rainy Season GoodNotes Palette

A Rainy Season Color Palette for GoodNotes

โค้ดสี โค้ด สี goodnote

ครั้งก่อนเรา แจกโค้ดสี Summer ไปแล้ว ตอนนี้เข้าฤดูฝนพอดี เราจะมาแจกโค้ดสี Rainy เย็นสบายตากันนนน👀✨

Highlight Color

 1. The Ocean
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote
 2. Lily Pond
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote
 3. Sunset
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote
 4. Earth
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote

Pen Color Code

 1. Oak Tree
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote
 2. Rainy Rainbow
  โค้ดสี โค้ด สี goodnote