วิธีลบไฟล์ขยะและแคชในระบบ iOS

วิธีลบไฟล์ขยะและแคชในระบบ iOS

เราทุกคนคงเคยพบกับปัญหาของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ iOS ที่มีความจำเต็มเรื่อยๆ ซึ่งอาจเกิดจากไฟล์ขยะและแคช เมื่อเราใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ไฟล์แนบในอีเมล การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน การเรียกดูเว็บไซต์ หรือการใช้แอป Social Media ต่างๆ เมื่อเราไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ต่อ ไฟล์ขยะที่สะสมอาจกินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของเราไป และอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลงได้อีกด้วย

.

ไฟล์ขยะและแคชมีความแตกต่างกันอย่างไร?

 1. ไฟล์ขยะ (Junk files) ไฟล์ขยะคือไฟล์ที่ไม่จำเป็นและไม่ได้ใช้งานอีกในอุปกรณ์ iOS เช่น ไฟล์ชั่วคราวที่เหลือจากแอปพลิเคชันที่ถูกลบ ไฟล์แนบในอีเมล รูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้ในแชทแอป และอื่นๆ ไฟล์ขยะสะสมอาจใช้พื้นที่ในอุปกรณ์และทำให้ระบบทำงานช้าลง
 2. แคช (Cache) แคชเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและโหลดแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ iOS ข้อมูลแคชรวมถึงรูปภาพ ไฟล์เสียง ข้อมูลเว็บ และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกดาวน์โหลดและเก็บไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว แคชที่เก็บไว้ในอุปกรณ์อาจช่วยลดการใช้งานเครือข่ายและอัพเดตข้อมูลในแอปพลิเคชัน

ดังนั้น ไฟล์ขยะและแคชเป็นสิ่งที่แตกต่างกันบนระบบ iOS และมีผลต่อประสิทธิภาพและการใช้งานของอุปกรณ์ในทางที่แตกต่างกันด้วย ใน iOS เราสามารถลบไฟล์ขยะและแคชได้อย่างง่ายๆโดยใช้ฟังก์ชัน “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก” (Offload App) ซึ่งจะช่วยลบไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์ iOS ของเรา

.

วิธีการลบไฟล์ขยะและแคชในระบบ iOS

 1. เปิดแอป “การตั้งค่า” (Settings) บนอุปกรณ์ iOS ของเรา
  วิธีลบไฟล์ขยะ
 2. เลื่อนลงไปเลือก “ทั่วไป” (General)
  วิธีลบไฟล์ขยะ
 3. เลื่อนลงมาเลือก “พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone” (iPad Storage หรือ iPhone Storage ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้

 4. รอให้อุปกรณ์ iOS ค้นหาและแสดงรายการแอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 5. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการลบไฟล์ขยะ โดยปัจจุบันเราจะให้ความสนใจกับแอปที่มีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะที่สุด
 6. เมื่อเลือกแอปพลิเคชันแล้ว เราจะเห็นตัวเลือก “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก” (Offload App) หรือ “ลบแอป” (Delete App) ขึ้นมาวิธีลบไฟล์ขยะ แคช
 • หากเราเลือก “เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก” (Offload App) แอปพลิเคชันจะถูกล้างข้อมูลแคชเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าแอปและข้อมูลยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของเรา แต่จะลบไฟล์ขยะและข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป จะทำให้ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้น
 • หากเราเลือก “ลบแอป” (Delete App) แอปพลิเคชัน และข้อมูลภายในในแอปพลิเคชั่นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของเราพร้อมกับการล้างแคชและไฟล์ขยะ ทำให้ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์
 1. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ ตามความต้องการของเรา
 2. รอให้กระบวนการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกเสร็จสิ้นซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของแอปและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของเรา

.

วิธีลบไฟล์ขยะและแคชในระบบ iOS แบบง่ายๆนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของเรา ให้มีพื้นที่เพียงพออยู่เสมอ และยังสามารถช่วยจัดการลบแอปที่ไม่ได้ใช้ และอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆได้อีกด้วย 👍🏻💖