จดโน้ตยังไง…? ให้ง่ายต่อการอ่าน

มาจดโน้ตให้เป็นระเบียบกัน ~ ✏️📖✨

รู้ไหมว่าการจดโน้ตให้เป็นระเบียบ นอกจากทำให้ดูสวยงามแล้ว
ก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใจและจดจำด้วยนะ!

.

❁ ทำให้เราได้วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นสัดส่วน 

❁ ช่วยให้เชื่อมโยง เปรียบเทียบ และเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ดีขึ้น

❁ ช่วยให้การกลับมาอ่านทบทวนทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

.

นอกจากนี้.. การจดโน้ตสามารถจดได้หลายแบบ คือ เลือกได้ตามความถนัด หรืออาจเลือกจากประเภทเนื้อหาก็ได้

 .

วันนี้เราก็มีรูปแบบการจดโน้ตในแบบต่าง ๆ มาฝากด้วย 

มาดูกันว่าเราสามารถจดโน้ตแบบไหนได้บ้างง~🤩

จดเลคเชอร์ by FAHFAHWORLD

✏️ จดแบบ Outline

เป็นการจดโน้ตแบบที่นิยมมากที่สุด ช่วยให้เราจดบันทึกได้อย่างเป็นระเบียบ มีโครงร่างและลำดับที่ชัดเจน ด้วยการจดเป็นย่อหน้าต่าง ๆ ทำให้เราประหยัดเวลาตอนกลับมาอ่านทวน และเรายังสามารถใช้สัญลักษณ์หรือสีที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ เพื่อช่วยให้เราจดจำได้ดีขึ้นได้ด้วยน้า

:: วิธีการจด ::

❁ เขียนหัวเรื่องขนาดใหญ่ไว้กลางหน้ากระดาษ หรือชิดซ้าย

❁ เขียนหัวข้อหลักไว้ซ้ายสุดของกระดาษ

❁ เขียนหัวข้อย่อยเยื้องไปทางด้านขวา เหมือนเป็นการเว้นย่อหน้า ช่วยให้อ่านง่ายขึ้น

จดเลคเชอร์ แบบ Cornell by FAHFAHWORLD

✏️ จดแบบ Cornell

เป็นการจดโน้ตที่ทำให้เราได้จัดระเบียบความคิด และวิเคราะห์ แยกแยะความสำคัญของเนื้อหาเป็นสัดส่วน ช่วยให้สมองเราได้ทำงาน ทำให้เราสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถกลับมาอ่านทบทวนได้ง่ายและรวดเร็ว

:: วิธีการจด ::

ให้เราแบ่งหน้ากระดาษเป็นส่วนต่าง ๆ สี่ส่วน สำหรับการจดโน้ต

❁ แถวบนสุด :: สำหรับเขียนชื่อเรื่องและวันที่ 

❁ ฝั่งขวา :: อาจเว้นพื้นที่ไว้ใหญ่สุด เป็นพื้นที่สำหรับการจดโน้ตทั่ว ๆ ไป 

❁ ฝั่งซ้าย :: ไว้จดประเด็นสำคัญ ความคิดเห็น คำถาม หรือไอเดียเพิ่มเติม

❁ แถวล่างสุด :: ใช้สำหรับการสรุปใจความสำคัญ และทบทวนความเข้าใจ

จดเลคเชอร์ แบบ Boxing by FAHFAHWORLD

✏️ จดแบบ Boxing

การจดโน้ตด้วยการจับกลุ่มประโยค หรือคำที่มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันไว้ด้วยกัน หรือเป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นกล่อง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการโฟกัสเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

:: วิธีการจด ::

❁ ใส่ชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษ

❁ กำหนดหัวข้อสำหรับใช้เชื่อมโยงของเนื้อหาไว้ด้วยกัน 

❁ ใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน และตีกรอบเพื่อจับกลุ่มเนื้อหา แบ่งแยกให้ชัดเจน

จดเลคเชอร์ Mind Mapping by FAHFAHWORLD

✏️ จดแบบ Mind Mapping

เป็นการจดโน้ตที่ทำให้เราเข้าใจ และมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ชัดเจน แถมยังทำให้เราเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละหัวข้อได้ แล้วนอกจากจะเหมาะกับการจดโน้ตแล้ว ยังเหมาะกับการคิดงานด้วยนะ ใช้แตกไอเดียหรือใช้จดบันทึกการระดมความคิดได้ดีเลย

:: วิธีการจด ::

❁ เขียนหัวเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษ  

❁ คิดหัวข้อย่อยต่าง ๆ และเขียนโยงต่อออกมาจากหัวเรื่อง ❁ ใส่เนื้อหา หรือรายละเอียดต่อจากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จดเลคเชอร์ แบบ Charting by FAHFAHWORLD

✏️ จดแบบ Charting

การจดบันทึกในรูปแบบของตาราง ที่แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ในแต่ละแถว เหมาะกับการจัดการข้อมูลจำนวนมาก อย่างสถิติ ข้อเท็จจริงจากรายงาน ช่วยให้เราเปรียบเทียบข้อมูลและจดจำได้ง่ายขึ้น

:: วิธีการจด ::

❁ รวบรวมเนื้อหา และจัดข้อมูลเป็นหมวดต่าง ๆ

❁ สร้างตารางตามหัวข้อที่มี

❁ นำข้อมูลมาใส่ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply