• วิธีลบไฟล์ขยะและแคชในระบบ iOS

    เราทุกคนคงเคยพบกับปัญหาของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ iOS ที่มีความจำเต็มเรื่อยๆ ซึ่งอาจเกิดจากไฟล์ขยะและแคช เมื่อเราใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อเราไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ต่อ ไฟล์ขยะที่สะสมอาจกินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของเราไป และอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลงได้อีกด้วย

    Continue Reading