แรงบันดาลใจในการสร้างบาร์บี้

แรงบันดาลใจในการสร้างบาร์บี้

บาร์บี้ แรงบันดาลใจ

Ruth Handler แรงบันดาลใจในการสร้างบาร์บี้

บาร์บี้เกิดจากแรงบันดาลใจของ Ruth Handler ผู้ก่อตั้งบริษัท Mattel ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ตุ๊กตา Bild Lilli ที่เธอพบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาพลักษณ์ของตุ๊กตานี้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

เมื่อ Ruth Handler ซื้อตุ๊กตา Bild Lilli มาให้ลูกสาวที่ชื่อ Barbara เล่น แล้วเธอก็มีแรงบันดาลใจที่อยากสร้างตุ๊กตาผู้หญิงในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆ มีทางเลือกในการเล่นของเล่นมากขึ้น

ตัวบาร์บี้จึงกลายเป็นตุ๊กตาที่มีความน่ารักและเป็นที่รักของเด็กๆมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและสำนักงานของ Mattel จนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบัน บาร์บี้ได้ผลิตตุ๊กตาอย่างหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ อาชีพ ลักษณะภายนอก เช่น สีผิว ความสูง และรูปร่างที่แตกต่างกัน

ซึ่งมีความหมายมากๆในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความหลากหลายให้กับเด็กๆ

บาร์บี้ได้เปิดตัวตุ๊กตาที่มีอาการดาวน์ซินโดรม เพื่อช่วยให้เด็กๆ มีของเล่นที่สะท้อนตัวตนได้มากขึ้น

การเปิดตัวบาร์บี้นี้เป็นการเสริมสร้างความหลากหลายในบาร์บี้ให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นตนเอง และสามารถฃแสดงออกอย่างเต็มที่

บริษัท Mattel ร่วมมือกับ National Down Syndrome Society (NDSS) เพื่อนำสินค้านี้มาเปิดตัวในตลาด ได้รับคำตอบรับดีจากองค์กรต่างๆ รวมถึงเด็กๆ ในชุมชน ที่ได้เล่นกับตุ๊กตาที่แสดงถึงตนเอง การเปิดตัวตุ๊กตานี้เป็นการส่งเสริมความหลากหลายและตัวตนในเด็กๆ ทั่วโลก และมีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เห็นความหลากหลายในสังคม

บาร์บี้ ตุ๊กตาสุดฮอตตลอดกาล ตัวแทนของความหลากหลาย ความเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น เพศสภาพ เชื้อชาติ อาชีพ ลักษณะภายนอก เช่น สีผิว ความสูง รูปร่างที่แตกต่างกัน

บาร์บี้เป็นตุ๊กตาที่ได้รับความนิยมและความรักจากเด็กๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เด็กๆ สามารถเลือกเล่นและสะสมได้ มีบาร์บี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กๆ ช่วยสร้างความเข้าใจในความหลากหลายและความแตกต่างของทุกคนอย่างมีความสุข