SELLER DOCUMENT

 1. วิธีการสมัครสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์
 2. วิธีการตั้งค่าร้านค้า
 3. วิธีการดูยอดขายบนเว็บไซต์
 4. วิธีดาวน์โหลดรายงานการขาย
 5. วิธีการยื่นคำขอโอนเงิน
 6. วิธีการดูสถานะการยื่นคำขอโอนเงิน

 


วิธีการสมัครสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์

 1. เข้าไปที่ https://fahfahsworld.com/vendor-register 
 2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
 3. รอให้ทางเราอนุมัติการสมัคร
 4. ทางเราจะแจ้งว่าคุณได้รับอนุมติหรือไม่ทาง email พร้อมขั้นตอนการเสนอขายสินค้า

วิธีการตั้งค่าร้านค้า

 1. เข้าไปที่ https://fahfahsworld.com/store-manager และล็อกอิน
 2. ไปที่ Setting
 3. ใส่ข้อมูลในแทบ store ให้ครบถ้วน

4. ใส่ข้อมูลในแทบ payment ในหัวข้อตามนี้

 • Preferred Payment Method: เลือกเป็น Bank Transfer
 • Account Name: ชื่อในบัญชีธนาคาร
 • Account Number: หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • Bank Name: ชื่อธนาคาร
 • Bank Address: สาขาบัญชีธนาคาร
 • Routing Number: ไม่ต้องกรอก
 • IBAN: ไม่ต้องกรอก
 • Swift Code: ไม่ต้องกรอก
 • IFSC Code: ไม่ต้องกรอก

วิธีการดูยอดขายบนเว็บไซต์

 1. เข้าไปที่ https://fahfahsworld.com/store-manager และล็อกอิน

2. ดูยอดขาย, ค่าฝากขายสินค้า, จำนวนสินค้าที่ขายได้ และจำนวนคำสั่งซื้อ ของเดือนปัจุบันได้ในหน้า “Home”

3. หรือสามารถดูยอดขาย, ค่าฝากขายสินค้า, จำนวนสินค้าที่ขายได้ และจำนวนคำสั่งซื้อ ในช่วงเวลาอื่นๆที่ต้องการได้ที่หน้า “Reports”


วิธีดาวน์โหลดรายงานการขาย

 1. ไปที่ “Orders”

2. เลือกวันที่เป็นเดือนก่อนหน้าล่าสุด

3. กดปุ่ม “Excel” เพื่อดาวน์โหลดออเดอร์ที่ขายได้ทั้งหมด จะได้เป็นไฟล์ตามภาพตัวอย่าง


วิธีการยื่นคำขอโอนเงิน

 1. เข้าไปที่ https://fahfahsworld.com/store-manager และล็อกอิน
 2. ไปที่ Payment

3. คลิก THB Withdrawal

4. เลือกรายการที่ต้องการขอโอนเงินออก (ยอดโอนต้องไม่ต่ำกว่า 1000 บาท)

5. เลื่อนลงมาด้านล่างคลิกปุ่ม “REQUST”

6. ทางเราจะส่งไฟล์ใบเสร็จรับเงินให้ทางร้านค้าเซ็นทาง email

7. ร้านค้าเซ็นและส่งกลับมาที่ email เดิม (admin@fahfahsworld.com)

8. ทางเราจะโอนเงินให้ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับใบเสร็จรับเงิน


วิธีการดูสถานะการยื่นคำขอโอนเงิน

 1. เข้าไปที่ https://fahfahsworld.com/store-manager  และล็อกอิน
 2. ไปที่ Payment
 3. จะมีสถานะอยู่ 3 อย่าง ดังนี้
  • Payment Approved: คำขออนุมัติและส่งใบเสร็จรับเงินให้ทาง email แล้ว
  • Payment Processed: ส่งคำขอแล้ว รอการอนุมัติจากเรา
  • Payment Cancelled: คำขอถูกยกเลิก