• Affiliate Links คืออะไร? Step by Step

    Affiliate คือ Marketing รูปแบบหนึ่ง เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กร และบุคคล เพื่อโฆษณาขายสินค้า หรือบริการของบริษัท โดยได้รับประโยชน์เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการขาย

    Continue Reading